Viktigt att veta

Det är viktigt för oss att ni vet följanden:

* För att vi ska kunna godkänna ert djur måste de levereras med njurar, mjälte, hjärta, lever och lunga.

* Om något av organen fattas kan inte djuret besiktigas och kasseras, kostnaden för detta belastas leverantören, för      närvarande: Vildsvin/Dovhjort 500:-,Rådjur 400:-, Älg 1500:-+moms

* Intyg och underrättelseblankett om frilevande storvilt av utbildad person fungerar också bra.

* Skallar på SAMTLIGA VILT måste medfölja, betar och trofeer får dock sågas bort.

* Alla frågor ang ekonomi och utbetalningar hänvisas till kontoret (öppet 08.30-15.45 månd-fre), går även bra att maila dygnet runt.

* Alla frågor ang försäljning av hägn eller vilt från gods hänvisas till mail eller Eric direkt.

* Läs igenom fliken "inköp av vilt" för rutiner mm.

* Vid leverans av vilt direkt till slakteri (älg), ring och meddela oss i god tid.

* Telefonnummer och mail hittar ni under fliken "kontakter"